ĐIỀU KHOẢN  DỊCH VỤ

ĐIỀU KHOẢN

  1. Cách tính hàng hóa cồng kềnh, quá khổ

Khi gửi một mặt hàng cồng kềnh, nhưng trọng lượng nhẹ thì phí sẽ tính theo thể tích của hàng. Phí này phát sinh là do hàng cồng kềnh sẽ chiếm một không gian lớn trên máy bay. Công thức tính trọng lượng theo thể tích:

Trọng lượng = (Chiều dài (cm) x Chiều rộng (cm) x Chiều cao (cm) )/ 5000

Hàng hóa chuyển bằng đường hàng không, có 2 cách tính giữa cân nặng và thể tích theo quy định của Hàng không quốc tế, cách nào nhiều kgs hơn sẽ tính theo cách đó:

1.1-Cân nặng

1.2-Thể tích: Lấy số đo 3 chiều của thùng hàng (đơn vị tính bằng cm): dài*rộng*cao/5000=kgs

Ví dụ:

1- Hàng hóa sau khi bỏ thùng carton cân nặng là 20kg.

2- Chiều dài của thùng hàng là 50cm, chiều rộng là 50cm, chiều cao là 60cm.

Áp dụng cách tính thể tích như sau: 50*50*50/5000=25kg, trong khi cân nặng của thùng hàng là 20kg nên tính phí vận chuyển là 25kg.

  1. Khu vực vùng sâu vùng xa:

Khi địa chỉ bạn gửi một bưu phẩm hoặc bưu kiện thuộc khu vực vùng sâu vùng xa , bạn phải đóng thêm phí là 0.5 USD/kgs và mức Minimum là 25 USD/bil.

III. Một số điều khoản:

  1. Các hàng hóa không thể vận chuyển bằng dịch vụ chuyển phát nhanh của SAFE HANDS Express:

– Các loại hàng hóa, vật phẩm, tài liệu bị cấm vận chuyển, lưu thông… theo các quy định của cơ quan Nhà nước…

– Hàng hóa có thể gây nguy hại cho người khai thác và vận chuyển.

– Hàng không thể vận chuyển bằng đường hàng không.

  1. Quyền và nghĩa vụ của người gửi hàng:

Người gửi hàng có quyền khiếu nại và yêu cầu SAFE HANDS Express bồi thường thiệt hại vật chất theo mức được công bố:

– Đối với tài liệu chuyển phát nhanh, mức bồi thường tối đa là 20 USD/vận đơn.

– Đối với các loại hàng hóa chuyển phát nhanh, mức bồi thường theo giá trị trên invoice, tối đa là 100USD/vận đơn.

– Người gửi cần ghi rõ và đầy đủ mọi thông tin trên mặt trước của vận đơn.

– Cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp pháp cần thiết đi kèm với hàng gửi (nếu có)

– Đóng gói bảo đảm an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

– Thanh toán đầy đủ mọi khoản cước phí.

  1. Trách nhiệm của SAFE HANDS Express:

– Kiểm tra tính hợp pháp của hàng gửi, trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm, SAFE HANDS Express có quyền từ chối phục vụ.

– Chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn hàng gửi từ khi nhận gửi đến khi phát hàng cho người có quyền nhận hàng.

– Bồi thường các trường hợp có thiệt hại xảy ra như công bố.

  1. SAFE HANDS Express sẽ không chịu trách nhiệm hoàn lại cước phí trong các trường hợp sau:

– Chuyển phát chậm do trường hợp bất khả kháng như: động đất, bão lụt, chiến sự, thiên tai, cấm vận, hạn chế do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

– Hàng không phát được do lỗi của người gửi hoặc do người nhận từ chối nhận hàng.

  1. SAFE HANDS Express không chịu trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp sau:

– Hàng bị thu giữ, tịch thu, tiêu hủy… bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

– Hàng hóa, vật phẩm bị hư hại, hủy hoại do đặc tính tự nhiên.

– Các thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thực hiện được do việc mất mát, suy suyển, hư hỏng bưu gửi và chuyển phát chậm… gây nên.

– Khiếu nại quá thời hiệu quy định.